نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

تابلو تزئینی طرح عاشورا

2,500,000 تومان

تابلوهای تزئینی از جمله وسایلی هستند که در منزل بسیاری از مردم به ویژه خانه های لوکس دیده میشوند. این تابلوها شاید به خودی خود بنظر چندان جذاب نباشند اما زمانی که بدانید این آثار و طرح ها توسط دست انسان و هنرمندان ایجاد شده اند، ارزش آن دوچندان خواهد شد و در حفظ و نگهداری این آثار کوشا خواهید بود. این تابلو طرح عاشورا استاد فرشچیان نیز 0 تا 100 توسط دست هنرمندان ایرانی ساخته شده است. جنس این تابلو ها از مس بوده و دارای روکش قلع میباشند که زیبایی و دوام آن را افزایش داده است. این محصول زیبا قابلیت سایز بندی و ثبت سفارش با سایز دلخواه را دارد. این محصول به طور مستقیم از تولید به فروش رسیده است که سبب شده است قیمت آن کاملا منصفانه و مناسب نسبت به نمونه های مشابه شود.

تابلو تزئینی طرح موسی

1,750,000 تومان

تابلوهای تزئینی از جمله وسایلی هستند که در منزل بسیاری از مردم به ویژه خانه های لوکس دیده میشوند. این تابلوها شاید به خودی خود بنظر چندان جذاب نباشند اما زمانی که بدانید این آثار و طرح ها توسط دست انسان و هنرمندان ایجاد شده اند، ارزش آن دوچندان خواهد شد و در حفظ و نگهداری این آثار کوشا خواهید بود. این تابلو طرح موسی نیز 0 تا 100 توسط دست هنرمندان ایرانی ساخته شده است. جنس این تابلو ها از مس بوده و دارای روکش قلع میباشند که زیبایی و دوام آن را افزایش داده است. این محصول زیبا قابلیت سایز بندی و ثبت سفارش با سایز دلخواه را دارد. این محصول به طور مستقیم از تولید به فروش رسیده است که سبب شده است قیمت آن کاملا منصفانه و مناسب نسبت به نمونه های مشابه شود.

تابلو تزئینی طرح وان یکاد

2,700,000 تومان

تابلوهای تزئینی از جمله وسایلی هستند که در منزل بسیاری از مردم به ویژه خانه های لوکس دیده میشوند. این تابلوها شاید به خودی خود بنظر چندان جذاب نباشند اما زمانی که بدانید این آثار و طرح ها توسط دست انسان و هنرمندان ایجاد شده اند، ارزش آن دوچندان خواهد شد و در حفظ و نگهداری این آثار کوشا خواهید بود. این تابلو طرح وان یکاد نیز 0 تا 100 توسط دست هنرمندان ایرانی ساخته شده است. جنس این تابلو ها از مس بوده و دارای روکش قلع میباشند که زیبایی و دوام آن را افزایش داده است. این محصول زیبا قابلیت سایز بندی و ثبت سفارش با سایز دلخواه را دارد. این محصول به طور مستقیم از تولید به فروش رسیده است که سبب شده است قیمت آن کاملا منصفانه و مناسب نسبت به نمونه های مشابه شود.

تابلو تزئینی طرح طبیعت

1,750,000 تومان

تابلوهای تزئینی از جمله وسایلی هستند که در منزل بسیاری از مردم به ویژه خانه های لوکس دیده میشوند. این تابلوها شاید به خودی خود بنظر چندان جذاب نباشند اما زمانی که بدانید این آثار و طرح ها توسط دست انسان و هنرمندان ایجاد شده اند، ارزش آن دوچندان خواهد شد و در حفظ و نگهداری این آثار کوشا خواهید بود. این تابلو طرح طبیعت نیز 0 تا 100 توسط دست هنرمندان ایرانی ساخته شده است. جنس این تابلو ها از مس بوده و دارای روکش قلع میباشند که زیبایی و دوام آن را افزایش داده است. این محصول زیبا قابلیت سایز بندی و ثبت سفارش با سایز دلخواه را دارد. این محصول به طور مستقیم از تولید به فروش رسیده است که سبب شده است قیمت آن کاملا منصفانه و مناسب نسبت به نمونه های مشابه شود.

تابلو تزئینی طرح بهشت

2,100,000 تومان

تابلوهای تزئینی از جمله وسایلی هستند که در منزل بسیاری از مردم به ویژه خانه های لوکس دیده میشوند. این تابلوها شاید به خودی خود بنظر چندان جذاب نباشند اما زمانی که بدانید این آثار و طرح ها توسط دست انسان و هنرمندان ایجاد شده اند، ارزش آن دوچندان خواهد شد و در حفظ و نگهداری این آثار کوشا خواهید بود. این تابلو طرح بهشت نیز 0 تا 100 توسط دست هنرمندان ایرانی ساخته شده است. جنس این تابلو ها از مس بوده و دارای روکش قلع میباشند که زیبایی و دوام آن را افزایش داده است. این محصول زیبا قابلیت سایز بندی و ثبت سفارش با سایز دلخواه را دارد. این محصول به طور مستقیم از تولید به فروش رسیده است که سبب شده است قیمت آن کاملا منصفانه و مناسب نسبت به نمونه های مشابه شود.

تابلو تزئینی طرح رستم

2,350,000 تومان

تابلوهای تزئینی از جمله وسایلی هستند که در منزل بسیاری از مردم به ویژه خانه های لوکس دیده میشوند. این تابلوها شاید به خودی خود بنظر چندان جذاب نباشند اما زمانی که بدانید این آثار و طرح ها توسط دست انسان و هنرمندان ایجاد شده اند، ارزش آن دوچندان خواهد شد و در حفظ و نگهداری این آثار کوشا خواهید بود. این تابلو طرح رستم نیز 0 تا 100 توسط دست هنرمندان ایرانی ساخته شده است. جنس این تابلو ها از مس بوده و دارای روکش قلع میباشند که زیبایی و دوام آن را افزایش داده است. این محصول زیبا قابلیت سایز بندی و ثبت سفارش با سایز دلخواه را دارد. این محصول به طور مستقیم از تولید به فروش رسیده است که سبب شده است قیمت آن کاملا منصفانه و مناسب نسبت به نمونه های مشابه شود.

تابلو تزئینی طرح سهراب

2,500,000 تومان

تابلوهای تزئینی از جمله وسایلی هستند که در منزل بسیاری از مردم به ویژه خانه های لوکس دیده میشوند. این تابلوها شاید به خودی خود بنظر چندان جذاب نباشند اما زمانی که بدانید این آثار و طرح ها توسط دست انسان و هنرمندان ایجاد شده اند، ارزش آن دوچندان خواهد شد و در حفظ و نگهداری این آثار کوشا خواهید بود. این تابلو طرح سهراب نیز 0 تا 100 توسط دست هنرمندان ایرانی ساخته شده است. جنس این تابلو ها از مس بوده و دارای روکش قلع میباشند که زیبایی و دوام آن را افزایش داده است. این محصول زیبا قابلیت سایز بندی و ثبت سفارش با سایز دلخواه را دارد. این محصول به طور مستقیم از تولید به فروش رسیده است که سبب شده است قیمت آن کاملا منصفانه و مناسب نسبت به نمونه های مشابه شود.