سنگ یاقوت: انواع سنگ یاقوت اصل و خواص آن در احادیث و روایات

تا چه اندازه سنگ یاقوت را میشناسید؟ نگین یاقوت اصل یکی از گوهرهای بسیار با ارزش و زیبا است که ابعاد بزرگ آن ارزشی معادل سنگ الماس دارد و از باارزش تری...

ادامه مطلب