سنگ چشم زخم: مهره چشم زخم و قوی ترین آیه چشم زخم در روایات و احادیث

دوری از چشم زخم و حسادت امری است بسیاری از افراد به دنبال آن هستند. اما آیا این پدیده واقعیت دارد؟ یا خرافات است؟ آیا راهی برای دور ماندن از این پدیده...

ادامه مطلب