سنگ یاقوت سرخ: خواص سنگ یاقوت سرخ در روایات + قیمت آن

آیا میدانید سنگ یاقوت سرخ چیست؟ مهم ترین خواص یاقوت سرخ برای روح و بدن چیست؟ در مورد خواص این سنگ در روایات چه مطالبی بیان شده است؟ سنگ یاقوت یکی از س...

ادامه مطلب