سنگ شرف الشمس: خواص حرز شرف الشمس و رمز گشایی آن

سنگ شرف الشمس چه خواصی دارد؟ آیا در روایات و احادیث به خواص حرز شرف الشمس اشاره شده است؟ بسیاری از مردم بر این باور هستند که شرف الشمس یک نوع سنگ زرد ...

ادامه مطلب